Pokud chcete Autismus jako dar podpořit finančně či jinak, zde je náš účet:
115-5445330267/0100 a kontakty
Děkujeme! Věříme, že existují vzájemně obohacující formy spolupráce.